Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Realizujeme energeticky úsporné, moderní dřevostavby

Letité zkušenosti, dobré reference, certifikovaná kvalita konstrukcí, energetické vlastnosti staveb, stovky spokojených uživatelů námi postavených domů a profesionální přístup k zákazníkům a stavbě jejich domů. To je to, co nás odlišuje. Více o firmě

O firmě

V současné době HK-DŘESTAV s.r.o. zrealizoval 1 200 staveb rodinných domů, penzionů, hotelů a chat na území celé České republiky.  Firma je jak výrobcem konstrukčního systému, tak stavitelem staveb. Výrobní kapacita, která je již několik let úspěšně naplňována na maximum je 100 staveb ročně.  Firma má 35 stálých zaměstnanců ve výrobní hale a administrativě v sídle firmy v Doublovičkách u Sedlčan. Dále 6 obchodích zastoupení.

Česká firma HK-DŘESTAV s.r.o. byla založen v roce 2005 s právní formou podnikání společnost s ručením omezeným a jedním jednatelem a zároveň majitelem podniku. Dobrým základem pro vznik firmy bylo dlouholeté působení jednatele v oboru, a to již od roku 1992. Původní náplní činnosti byla výroba a výstavba menších dřevěných objektů, pergol, teras, zahradních domků, později chatek pro letní využití a tesařská činnost. Přibližně před 20 lety, kdy se v České republice začalo šířit povědomí o možnosti výstavby rodinných domů formou dřevostavby, měl již podnik zkušenosti s výstavbou celoročně obytných chat a několika domů, mohl plynule inovovat a zahájit výrobu rodinných domů.

Firma se aktivně podílela spolu s výrobci materiálů na vývoji dnešních moderních konstrukcí.

Všechny použité materiály jsou certifikované, stejně jako konstrukční systém, který firma sama vyrábí nikoliv překupuje, jako to v mnohých firmách bývá. Zároveň je třeba držet krok a mnohdy být i napřed před přísnými energetickými, hygienickými, požárními a dalšími stavebními normami a konstrukci a technologické vybavení domu inovovat. V dnešní době je již standardem řízené větrání domu, teplovodní vytápění, tepelné čerpadlo.   

Trochu z historie. Přes to, že jsou dřevostavby ve světě známou stavební technologií, u nás začaly vstupovat v povědomí až v polovině 80 let 20. století. Konstrukce tehdy používané vycházely z konstrukcí prověřených v Německu, Rakousku a severských zemích. a v určitou dobu konstrukce překonali kvalitou a vlastnostmi výrobce v zahraničí. HK-DŘESTAV s.r.o. je díky dlouhodobé, seriózně odvedené práci, kvalitě staveb a konstrukcím které vyrábí firmou, která nikdy nepotřebovala injekce od tuzemských ani zahraničních investorů, nepotřebovala změnu obchodního jména, aby skryla svoji špatnou minulost nebo úvěry na dostavění rozpracovaných domů. Po celou dobu své existence vždy pracovala na šíření dobrého jména technologie dřevostaveb a firmy samotné pod jménem HK DŘESTAV s.r.o. 

Od roku 2010 se výroba přesunula do větších prostor v Doubovičkách u Sedlčan ve středních Čechách, kde mohl podnik zvýšit výrobní kapacitu a zefektivnit výrobu. 

Díky dlouholeté, dobře odvedené práci máme 1080 postavených domů, které byly všechny zpracovány individuálním přístupem. Domy jsou již ve standardu vybaveny jinde nadstandardními technologiemi, konstrukce jsou samozřejmě certifikované s možností výběru skladby difuzně otevřené nebo uzavřené varianty. Jak po stránce energetické, náročnosti na vybavení, architektonické, ale i finanční, dokážeme pomoci každému, kdo hledá kvalitní dřevostavbu.

Období pandemie Covidu 19 a následná ekonomická krize v Evropě měla a stále má dopad na ceny vstupních materiálů a služeb při výrobě produktu.  Díky trvale vybudovaným dodavatelsko-odběratelským vztahům neměl, v době pandemie a nedostatku stavebních materiálů na trhu, firma výpadky, které by činnost ohrožovali nebo omezovaly. Díky serióznímu přístupu, dobře nastavené cenové politice a finanční stabilitě podnik pokračoval v činnosti a na klienty již započatých staveb přenášel prudký cenový nárůst vstupních materiálů v akceptovatelné míře, která neodpovídala skutečnému cenovému nárůstu a všechny rozestavěné stavby byly a jsou řádně dokončovány. Za to děkujeme nejen stabilním základům, na kterých firma stojí, ale zejména všem zaměstnancům a lidem, kteří se na chodu firmy v té době podíleli a stále podílí, také všem lidem, kteří pracovali na stavbách, celému obchodnímu týmu a majiteli a vedení firmy.  Dnes můžeme říci, že jsem toto období ve zdraví zvládli a udrželi dobré jméno firmy.

Etika a vize firmy. Firma uznává a vykonává pro-klientský přístup, který je pro vzájemnou spolupráci bezpodmínečně nutný. Individuální přístup, odborné znalosti, komplexní servis a kvalitně odvedená práce při přípravě, výrobě a výstavbě domu společně se slušným chováním jsou hlavní atributy firmy. Stavby realizuje v souladu se zákony a normami České republiky. Podmínky vytvořené pro zaměstnance podniku jsou nad rámec zákonných povinností. Firma pracuje pouze s certifikovanými materiály, dodržuje bezpečností a ekologická nařízení. Zaměstnává pro výkon stavebních prací vyučené řemeslníky a odborníky.

Vize do budoucích období je další zefektivnění výroby, rozšířený nabídky typových domů. Pokračovat v inovaci konstrukcí. Podpora obchodního týmu a vzdělávání zaměstnanců v oboru. Šíření odborných informací o dřevostavbách. Vybudování marketingového oddělení. Modernizace vzorového domu. 

Prezentujeme se 30 typovými domy.

Pokud budeme hovořit o typových stavbách, máme zpětnou vazbu od investorů, že jsou domy navrženy již ve standardu s ohledem na potřeby pohodlného bydlení (množství úložných prostor, velikost pokojů, okna). Co se týká konstrukčního systému, tak je variabilní a můžeme navrhovat jakékoliv dispoziční úpravy a řešit individuální projekty. Pokud se budeme bavit o konstrukčních detailech, jsou řešeny dle nejaktuálnějších postupů pro výstavbu kvalitních dřevostaveb (energetičnost, použité materiály, konstrukční detaily napojení). Konstrukční systém nám umožnuje výstavbu i individuálně navržených staveb a vlastních projektů.

Je možné se domluvit na stupni dokončení stavby.

Je ovšem třeba si vysvětlit, jak stavba probíhá a jaké fáze stavby jsou s ohledem na to, že se jedná o dřevostavbu náročné na odborné provedení a zda rizika spojená se svépomocnou prací stojí za to, co by mohlo při neodborném provedení nastat. Případně ztráta záruky. Jsme zvyklí realizovat spíše domy na klíč, ale můžeme se domluvit i na jiném stupni dokončení nebo subdodávce ze strany zákazníka.

Na klíč u nás znamená komplexní servis.

  • Nezávazná bezplatná vizualizace a kalkulace domu+ poradenství v oboru
  • Vypracování projektové dokumentace pro vyřízení územního souhlasu a ohlášky, popřípadě společného povolení a asistence s těmito úředními úkony
  • Asistence při vyřizování finančních zdrojů
  • Asistence při výběru interiéru a exteriéru domu
  • Realizace domu v dohodnutém stupni dokončení (dům na klíč je dokončen do fáze malby, dlažby, obklady, zařizovací předměty koupelen a podlahové krytiny, včetně základové desky a přípojných sítí na pozemku). Zařizujeme také kuchyňské linky a krby/krbová kamna.
  • Stavební dozor v průběhu stavby, odvoz stavebního odpadu, montáž domu, doprava, ubytování montážníků.

Projektová dokumentace a asistence při vyřízení územního souhlasu a ohlášky, popřípadě společného povolení je již součástí námi uvedené ceny za dům. V případě, že by byl dům dodáván v rozsahu nižším než hrubá stavba, bude řešeno individuálně. Asistence obsahuje vyjádření dotčených stran, je však potřeba i součinnost zákazníka, například při získávání podpisů sousedů nebo uzavírání smlouvy s dodavateli energií.

Také 3D návrh zpracujeme zdarma pro klienta, který navštíví naše kontaktní místa. Na základě tohoto návrhu vypracujeme velice přesnou předběžnou cenovou kalkulaci. Může se jednat o individuální návrh nebo úpravu námi nabízené typové stavby. Pokud by zákazník chtěl vizualizaci dopracovat až do podoby „krásné“ vizualizace je to možné zajistit ve spolupráci s grafickým studiem, případně vypracovat virtuální model interiéru i exteriéru. Ovšem tato služba je hrazená a časově velice náročná.

Jaké technologie
využíváme?

Více o technologiích